φύλαξη χαλιών

Η αποθήκευση των χαλιών στο σπίτι, είναι μια επίπονη διαδικασία, η οποία κοστίζει τόσο σε χώρο όσο και σε κόπο. Συνήθως δεν τα συσκευάζουμε, τα τοποθετούμε κάτω από ένα κρεβάτι ή στην αποθήκη, με αποτέλεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια της αποθήκευσης, αυτά να σκονίζονται και να καταπονούνται.

Στην White Carpets, η φύλαξη των χαλιών σας παρέχεται δωρεάν μέχρι τις 20/12 του εκάστοτε έτους, αν αυτή συνδυαστεί με κάποια από τις άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες όπως καθαρισμός χαλιών , τίναγμα χαλιών , επιδιόρθωση ή μεταποίηση χαλιών .

Η φύλαξη των χαλιών σας, γίνεται σε πιστοποιημένους για αποθήκευση χώρους. Τα χαλιά συσκευάζονται και τοποθετούνται με προσοχή σε ειδικά διαμορφωμένα ράφια για να μην καταπονούνται, αποθηκεύονται για την περίοδο που επιθυμείτε και παραδίδονται σε εσάς μετά από προκαθορισμένο ραντεβού.

Σημείωση : Η παροχή φύλαξης παρέχεται μόνο συνδυαστικά με κάποια από τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας και όχι σαν αυτόνομη υπηρεσία.