δωρεάν απολύμανση χαλιών

Στην White Carpets αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα των ημερών και την ανάγκη για ένα όσο το δυνατόν καθαρότερο σπίτι. Με γνώμονα την ασφάλεια των πελατών μας και την κοινωνική μας ευθύνη και θέλοντας και εμείς να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid 19, προσφέρουμε με κάθε παρεχόμενη εργασία σχετική με τα χαλιά σας (τίναγμα, καθαρισμό, επιδιόρθωση ή μεταποίηση ) , δωρεάν την απολύμανση των χαλιών αυτών.